Het floristisch seizoen nadert weer. Een gunstig moment om de aandacht te vestigen op een nieuwe druk – de 23ste! – van de bekende Geïllustreerde Flora van Heimans, Heinsius en Thijsse. Veel floristen hebben het determineren geleerd met deze populaire flora; de eerste druk verscheen al in 1899! De laatste jaren raakte de flora iets van zijn goede naam kwijt, doordat een langzamerhand nodige vernieuwing en verjonging achterwege bleef. De nieuwste druk die door dr. J. Mennema werd bewerkt, is gelukkig weer helemaal up-to-date. Ook de plantesoorten van België, Luxemburg en de aangrenzende delen van Duitsland en Frankrijk zijn thans opgenomen, zodat ook over de grenzen de flora gebruikt kan worden. De vele sier- en cultuurplanten die in vorige drukken waren opgenomen, zijn uit de nieuwste druk verdwenen. Voor deze planten zijn nu genoeg andere werkjes beschikbaar.