Ditmaal weinig nieuws te melden. Diverse activiteiten vinden plaats. De plantenwerkgroep doet een planteninventarisatie van de Vlinderberm Canterlân. De Binnemiedewerkgroep is druk bezig met het inventariseren van de Binnemiede/Weeshuispolder. Verschillende Wielenwerkgroepleden volgen de BMP-broedvogelcursus van de WMF (stichting Weidevogel Meetnet Friesland). Daarnaast wordt inspraak geleverd over de tracé’s en alternatieven voor de geplande weg van Aldtsjerk naar Leeuwarden.