In dit zesde artikel ‘Vogelarchief Groote Wielen’ zijn de steltlopers aan de beurt. De natuurgebieden rond de Groote Wielen zijn bij steltlopers in trek. Dit betreft zowel broedvogels als trekvogels. De Wielenwerkgroep heeft in de loop der jaren veel gegevens verzameld over deze opvallende groep vogels. Vanwege het grote aantal soorten worden de steltlopers in twee artikelen behandeld.