Evenals elders in Nederland houden tientallen vogelaars zich in Friesland bezig met het tellen van ganzen en zwanen. Het is leuk werk, niet zo moeilijk en het levert een goed beeld van de verspreiding en aantalsontwikkeling van deze prachtige vogels.