Midden juni is een nieuw rapport van Vogelbescherming uitgekomen met een recente lijst van alle Belangrijke Vogelgebieden in Nederland. Friesland is goed vertegenwoordigd: 26 Belangrijke Vogelgebieden liggen in onze provincie. Één van de conclusies van het rapport is, dat veel gebieden nog niet of onvoldoende beschermd worden. Om het behoud van de Belangrijke Vogelgebieden beter te waarborgen, wordt een alarmeringsnetwerk opgesteld zodat knelpunten en ernstige bedreigingen vroegtijdig gesignaleerd kunnen worden.