In dit letterlijk en figuurlijk grote werk van Arie Koster wordt in woord en prachtige beelden (ruim 200 foto’s) inzicht gegeven in de grote verscheidenheid van vormen van natuur in de directe woonomgeving. De schrijver wil op zijn zo langzamerhand bekend geworden eigen wijze de lezer meer oog laten krijgen voor met name terreintypen die door het gebruik door de mens zijn ontstaan. Met het noemen van een klein aantal van de terreinen die aan de orde komen, mag duidelijk zijn dat een ieder zich aangesproken zal voelen bij het lezen van dit boek: heemtuinen, wijkparken, kantoortuinen, begraafplaatsen, forten en vestingwerken, puin in de tuin, spoorwegterreinen en andere industriële landschappen, enzovoorts.