Tijdens zeevogeltrektellingen op Ameland in de periode 1973-1993 zijn ook steeds de waarnemingen van zeezoogdieren genoteerd. In dit artikel worden de resultaten besproken van twintig jaar ’bijvangsten’ van een interessante diergroep.