Tot nu toe zijn door de steltloperringgroep zes verslagen geproduceerd die alle zijn gepubliceerd in Twirre. Het laatste verslag ging over 1989-1991 en verscheen in 1992 (Twirre 3, nummer 3). In dit verslag worden de jaren 1992 tot en met 1994 behandeld. In dit verslag ontbreken de gegevens van Arend Timmerman, de andere ringer van de steltloperringgroep. Hij heeft de laatste jaren het ringen van steltlopers op een laag pitje gezet.