De laatste tijd is de naam van It Fryske Gea veelvuldig genoemd in de Friese provinciale en regionale pers. Vooral met betrekking tot de uitwerking en invulling van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS): de Blauwe Zone, Gaasterland en het project Noord-Friesland Buitendijks. Reden genoeg voor mij om Ultsje Hosper, adjunct-directeur en bioloog van It Fryske Gea, eens te vragen hoe het een en ander in elkaar zit, wat de rol van het It Fryske Gea is en wat hun visie is op beheer en natuurontwikkeling. Het gesprek vindt plaats in Huize Olterterp, waarin het kantoor van It Fryske Gea is gevestigd. Vanuit de kamer van Ultsje Hosper heb je een fraai uitzicht op de majestueuze bomen en de vijver van het park. De herfst heeft zijn intrede al gedaan De bomen, al in herfstkleuren, een miezerige regen en een grijze lucht bepalen de sfeer in het park.