Dalende aantallen Kemphanen (Philomachus Pugnax) op slaapplaatsen in de Alde Feanen en recente waarnemingen van grote aantallen langs de ZW-Friese Ijsselmeerkust vormden de aanleiding tot een kort onderzoek naar de verspreiding van Kemphanen op slaapplaatsen in Friesland in april 1995. In dit artikel worden de resultaten besproken.