Onlangs verscheen bij Vogelbescherming Nederland het boekje ’Vogels van de Rode Lijst’ van Jan Willem Vergeer. Het is uitgegeven door Vogelbescherming in samenwerking met de KNNV. Het is een geslaagde, populaire uitgave van de herziene Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare vogelsoorten (Osieck & Hustings) die vorig jaar als ’technisch rapport’ is uitgegeven door Vogelbescherming. Het is van groot belang dat de rode lijst op deze manier een groter publiek bereikt. Het boekje leest gemakkelijk en is duidelijk. Per vogelsoort wordt beschreven waarom de vogel is opgenomen is in de Rode Lijst, hoe dat tot standgekomen is en wat er mogelijk aan te doen is om de soort uit de gevarenzone te krijgen. Ook al ogen de ’recepten’ soms wat simplistisch, dat hoort bij de doelstelling van het boekje. Ik vond het al een aardig boekje, maar toen ik merkte dat er een Twirre-artikel van mijn hand (’De Kemphaan, broedvogel rond de Groote Wielen, hoe lang nog?’) bij de aanbevolen literatuur voor de Kemphaan vermeld stond, kon het helemaal niet meer stuk. Ijdelheid troef.