Het grootste natuurontwikkelingsplan in de ruilverkaveling ’Tietjerksteradeel’, de ’Bouwe Pet’ wordt volgend jaar tot uitvoering gebracht. Het gaat hier om een gebied van ongeveer honderd hectare tussen Münein, Gytsjerk en Ryptsjerk. Het gebied, gelegen rond het vroegere veenstroompje de Bouwe Pet, vormt een verbinding tussen het natuurgebied rond de Groote Wielen en het Ottema-Wiersma Reservaat / Sippenfennen. De Landinrichtingscommissie en It Fryske Gea (de toekomstige eigenaar/beheerder) willen van het Bouwe Pet gebied een terrein met droge en natte delen maken. Het landschap blijft open, met grasvegetaties, gebieden op de grens van land en water en meertjes en sloten met open water.