Sinds 1994 is er een plantenwerkgroep actief rond de groote Wielen. Gids is Henk Jager uit Gytsjerk. In 1995 zijn 12 kmblokken bezocht. Bovendien zijn twee uitstapjes gemaakt: naar het Staatsbosbeheer-reservaat ’Het Houtwiel’ bij Broeksterwoude, waar we o.a. Moerashertshooi Hypericum elodes hebben aangetroffen, en naar de zoutminnende vegetatie in de Cuperusweilanden bij Paesens. We hebben enkele interessante vondsten gedaan. In de Gytsjerksterfeart bij Gytsjerk is de rode lijstsoort Herfststerrekroos Callitirice hermaphroditica, gevonden, samen met Zanichella Zanichella palustris, maar ook in een locatie bij Kleine Geest. Watergras Catabrosa aquatica werd in bloei gevonden op een grote groeiplaats bij de Froskepolle (Leeuwarden). Daarnaast is Stijve ogentroost Euphrasia stricta aangetroffen op schraal grasland en in de Vlinderberm bij Gytsjerk. Ook het komend seizoen gaan we weer het veld in. Wie belangstelling heeft (ook jongeren!), kan mij bellen.