Afgaande op lokale krantenberichten zijn de Vossen van het Fochteloërveen heel wat mans. Volgens de verhalen groeit niet alleen hun aantal ongebreideld, maar ook zijn ze verantwoordelijk voor de achteruitgang van de weidevogels, roven ze alle kleine huisdieren weg en hebben ze het veen volledig leeggegeten. Onze vraag was daarom simpel: wat eten de Vossen van het Fochteloërveen en zijn er seizoensverschillen in voedselkeus?