Dit artikel is een vervolg op ’steltlopers deel 1’ dat in het septembernummer van Twirre (1995) is verschenen (Twirre 6 (3): 1-7). Als laatste vogel is de Houtsnip behandeld. We pakken de draad weer op bij de Grutto.