Aan Nederlandse floristen is blijkbaar weinig bekend over de geslachtsverdeling bij de Wilde gagel Myrica gale. Uit een onderzoekje bleek dat naast ’normale’ tweehuizige struiken vrij algemeen ook eenhuizige struiken voorkomen die in geslachtsverdeling vrij veel variatie vertonen. Bovendien kunnen struiken die het ene jaar vrouwelijke katjes dragen, het volgende jaar alleen mannelijke katjes vermen.