In 1995 is de Rouwmantel in ons land voor het eerst sinds vele jaren in grote aantallen waargenomen. Ook Friesland is rijkelijk door deze vlinder bezocht. De Rouwmantel is een opvallende en gemakkelijk te herkennen soort, zodat een breed publiek kans had de vlinder tegen te komen. In totaal zijn er in Friesland ca. 240 waarnemingen ontvangen. Dit betekent ongeveer een kwart van alle in Nederland waargenomen dieren. Opmerkelijk is ook de om vang van de invasie. We kennen geen enkel jaar dat met 1995 kan wedijveren. Reden genoeg om er aandacht aan te besteden.