Zoogdiermonitoring is een samenwerkingsproject van de "Vleermuiswerkgroep Nederland" (VLEN) en de "Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming" (VZZ), dat in april 1995 van start is gegaan. Het doel is een landelijk beeld te krijgen van de aantalsveranderingen van bepaalde soorten zoogdieren. Dit gebeurt door het jaarlijks herhalen van tellingen die in heel Nederland plaatsvinden. De volgende deelprojecten zijn geschikt voor uitvoering door vrijwilligers.