De wereld van kennis over vlinders in Friesland is in tweeën verdeeld: voor en na Lempke. Dat geldt zeker voor de kleintjes (Microlepidoptera). Het boek ’De Vlinders van Friesland’ van B.J. Lempke dat in 1985 uitkwam betekende een geweldige stimulans om de leemten in de kennis over deze vlindergroep aan te vullen.