Voor het voortbestaan van de Grote vuurvlinder (Lycaena dispar batava) moet worden gevreesd indien er geen passende beheersmaatregelen worden getroffen in de gebieden in Noordwest-Overijssel en Friesland waar de soort nog voorkomt. Daarvoor is actie gevoerd in de streek en is onderzoek uitgevoerd door de Vlinderstichting. Dit artikel beschrijft de uitkomsten van dit onderzoek, met name de situatie in Friesland.