Dit artikel gaat over de Macrolepidoptera, ofwel de ’grote vlinders’, die in Friesland waargenomen zijn. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de gegevens uit het boek ’De vlinders van Friesland’ van Lempke uit 1985 en de periode vanaf 1986, waarin de Vlinderwerkgroep Friesland actief geweest is.