Op 19 november 1985 werd de Vlinderwerkgroep Friesland opgericht. Onder de elf deelnemers bevond zich ook de heer Gerrit Stobbe, directeur van het Natuurmuseum te Leeuwarden. Helaas is hij door overlijden vroeg uit ons midden weggenomen. Tijdens de oprichtingsvergadering werd een aantal besluiten genomen die nog steeds actueel zijn. De werkgroep maakt deel uit van de Nederlandse Entomologische Vereniging afdeling Noord. Het verzamelen van de gegevens heeft betrekking op alle soorten vlinders, dus ook de kleintjes (Microlepidoptera). De vlinders worden geïnventariseerd in geheel Friesland op basis van het kilometerhoksysteem. Na een aantal jaren zouden de resultaten worden gepubliceerd. Het lag voor de hand te veronderstellen dat het gegevensbestand jaarlijks zou toenemen. Aan de hand hiervan zou een vergelijking gemaakt kunnen worden met het materiaal uit het boek ’Vlinders van Friesland, geschreven door de heer B.J.Lempke, uitgegeven in 1985. Er kon dan worden bekeken of er in de vlinderpopulaties veranderingen optraden.