Sinds begin dit jaar geldt een landelijk stortverbod voor bermgras, waardoor het maaisel niet meer op een goedkope manier kan worden afgevoerd. Alle bermgras dat niet geschikt is voor hooi zal naar een compostbedrijf gebracht moeten worden. In het ergste geval kost dat de provincie ƒ 2 miljoen extra. Vanwege deze extra kosten ziet de provincie zich genoodzaakt het ecologisch beheer voor een deel terug te draaien. Om zoveel mogelijk van het ecologisch beheer overeind te houden, probeert de provincie een groter deel van de bermen aan plaatselijke boeren te verpachten. Waar dat niet lukt zal weer worden geklepeld De provincie wil dit vooral op de ecologisch minst kwetsbare bermen doen. In milieubeschermingsgebieden probeert zij het ecologisch bermbeheer overeind te houden.