Tijdens de ledenvergadering is als nieuwe coördinator voor het Fûgelferbân Klaas van Dijk naar voren getreden Klaas van Dijk is de vertegenwoordiger van Vogelbescherming voor Noord-Nederland; hij woont in Groningen, is Fries van oorsprong en is al sinds lange tijd lid van de FFF. Om formele redenen kon Klaas nog niet officieel verkozen worden; in strikte zin is hij dus coördinator ad interim. We hopen dat het Fügelferbân met hem een goede tijd tegemoet gaat! Tijdens dezelfde ledenvergadering zijn een paar opmerkingen gemaakt over het Organisatieschema ’nieuwe stijl’. Deze opmerkingen zijn verwerkt. De leden hebben het nieuwe schema inmiddels ontvangen.