Evenals aan andere SOVON-projecten doen ook aan dit project in Friesland veel vrijwilligers mee. In Twirre van maart 1995 is al iets verteld over het Bijzondere Soorten Project (Schotten, Versluys & Schut 1995). In dit artikel schetsen we het voorkomen van drie vogelsoorten (Slechtvalk, Smelleken en Klapekster) op basis van de ingestuurde gegevens. Dit artikel verscheen in de nieuwsbrief van SOVON-Friesland van oktober 1995 in een iets andere vorm.