Sinds 1980 verzamelt de Steltloperringgroep van de Fryske Feriening foar Fjildbiolpgy wetenschappelijke vogelgegevens door het ringen van steltlopers, meeuwen en sterns. Dit artikel doet verslag de resultaten in 1995. Speciale aandacht wordt geschonken aan vangsten en terugmeldingen van de Visdief en aan de biometrie van de Regenwulp.