Vraag eens aan een kind om een spin te tekenen. De kans is groot dat het een Kruisspin wordt. Heel wat omslagen van spinnenboeken zijn verfraaid met de afbeelding van de ’Araneus diadematus’ (Clerck, 1757) zoals de wetenschappelijke naam luidt. Zij is één van de meest bekende spinnen hier ten lande. Dat zal ook de reden zijn, dat deze ongewervelde een Nederlandse naam heeft. Ook de hieronder geciteerde Martinet kende de soort al, zij het dat hij haar Tuinspin noemde en haar (ten onrechte) indeelde bij de insecten.