Bij revisie van materiaal van het taxon ’Chara vulgaris s.l” in het Rijksherbarium door Joop van Raam is gebleken, dat het door ons genoemde Chara vulgaris var. hispidula, op 8 december 1993 gevonden in de ringsloot rond de eendenkooi bij Nes op Ameland(Bruinsma, 1995) in werkelijkheid Chara baltica (Kustkransblad) betreft. Dit brengt het aantal soorten kranswieren voor Ameland op zes. Chara Baltica is een uitgesproken brak-watersoort. Langs de Baltische kusten is de soort algemeen, verder komt hij verspreid voor op brakke plaatsen langs de Noordzeekusten (Moore, 1986) en volgens Corrilion ook tot en met Bretagne (Corrillion, 1975). Na Texel (6 atlasblokken) en Vlieland (1 atlasblok) is Ameland het derde Nederlandse Waddeneiland waar het voorkomen van Chara baltica is aangetoond (Nat, 1994). Verder komt Chara baltica in Nederland sporadisch voor in de vastelandduinen (Heemskerk 1984, Petten 1992), in het Noordhollandse brakwatergebied (bij Sloten Amsterdam 1853, Ilpendam 1984) en vroeger ook bij Veere (tussen 1930 en 1974).