Zo langzamerhand komen de gegevens voor de artikelenserie Vogelarchief Groote Wielen wel uit een zeer oude doos. Hoewel de meeste resultaten nog steeds geldig zijn, ook voor andere Friese waterrijke gebieden, is het nuttig me af te vragen of de serie in deze vorm nog wel zin heeft. Na deze aflevering hebben we de meeste watervogels, waarvoor het Wielengebied grote betekenis heeft, wel gehad. Mogelijk zullen de resterende soorten later in kort bestek behandeld worden.