De provincies Friesland, Flevoland en Noord-Holland voelen niets voor het afgeven van jachtvergunningen op aalscholvers. In een gezamenlijk advies aan minister van Aartsen schrijven de provincies dat eerst andere middelen moeten worden aangewend om de visstand op het IJsselmeer weer op peil te krijgen. Zij vinden dat het visserijbeleid van het rijk mede oorzaak is van de problemen. De beperking van de visserij moet eerst worden doorgevoerd. De provincies zijn er bovendien niet van overtuigd dat er verband is tussen de visstand en het aantal aalscholvers. Van Aartsen had de provincies om een standpunt gevraagd, omdat zij krachtens de Vogelwet bevoegd zijn om ingrepen in de aalscholverstand toe te staan. IJsselmeervissers klagen de laatste jaren over aantasting van de visstand door de groei van het aantal aalscholvers. Zij vinden dat beperking van de visserij gepaard moet gaan met vermindering van het aantal aalscholvers.