Het bestuur van de FFF heeft een uitgebreide schriftelijke reactie gegeven op de provinciale nota ”Veranderingen om te behouden, een ontwikkelingsvisie op Fryslân rond de eeuwwisseling”. Voor belangstellenden is een exemplaar van onze reactie (5 pagina’s) bij Klaas van Dijk verkrijgbaar. Ook in de pers is uitgebreide aandacht geweest voor onze reactie. Het Ameland-project is in een turbulente fase terechtgekomen: het project nadert zijn voltooiing. Met uitgeverij De Friese Pers zijn besprekingen gaande voor het in druk uitbrengen van de AVIFAUNA VAN AMELAND. De projectdeelnemers en het bestuur werken op het ogenblik intensief aan fondswerving.