Zaterdag 13 april 1996 zijn we gestart met een jeugdgroep. We’ zijn een paar leden van het bestuur, nl. Douwe Bos, Sjoerdtje Kars en Gerrit Krottje en twee leden, Hanneke van Foeken en Gerlof Kok. Doel van de groep is de jeugd de mogelijkheid te bieden om met leeftijdgenoten van de natuur te leren, te genieten en de natuur te waarderen en te respecteren. Werving vond plaats door de ca. 40 kinderen die aan de World Birdwatch hebben deelgenomen aan te schrijven. De leeftijd varieert van 10 tot 15 jaar. Er hadden zich 16 kinderen opgegeven en tegen de zomervakantie waren er al 18 leden. Iedere tweede zaterdag van de maand is er een excursie. Hiervoor zullen we soms een deskundige uitnodigen maar ook binnen onze groep is de nodige kennis.