In 1995 heb ik een kleine bijdrage over Bokjes geschreven in de Nieuwsbrief van de Nederlandse Steltloperwerkgroep (Wymenga 1995). Omdat de waarnemingen vrijwel geheel in Friesland zijn gedaan, leek het de moeite waard deze bijdrage ook in Twirre op te nemen. De oorspronkelijke tekst is aangevuld met enkele recente waarnemingen en nieuwe informatie.