Rond sterrekroos (Callitriche hermaphroditica L.) behoort in Nederland tot de zeldzaamste vaatplanten. Uit Friesland was tot voor kort slechts één oude vondst bekent van de Geestmermeer bij Dokkum in 1940. De afgelopen jaren is de soort in Friesland echter weer op een drietal locaties in de omgeving van Leeuwarden waarnomen.