In het weekend van 28/29 september 1996 vond de internationale vogelkijkmanifestatie ’European Birdwatch’ van BirdLife plaats. Deze manifestatie had als doel in heel Europa aandacht te schenken aan een betere bescherming van vogels en hun leefgebieden. In Nederland was de organisatie in handen van Vogelbescherming Nederland. Opzet was dat vogelwerkgroepen in een belangrijke vogelbiotoop vogels gingen tellen. Hieronder een kort verslag met enige resultaten uit Friesland. In de dertig deelnemende Europese landen werden 2.560.000 vogels geteld door 64.000 mensen. Er werden 395 vogelsoorten gezien. In Nederland deden 81 groepen mee waarbij in totaal 625.000 vogels werden geteld, verdeeld over 202 soorten. De meeste vogels (265.000) werden in Friesland geteld, 42% van het Nederlandse totaal Groningen stond op een goede tweede plaats met 127.000 vogels (20%).