De commissie voor de MER (milieueffectrapportage) heeft de Minister van EZ advies gegeven over het verlenen van vergunningen om in de Waddenzee te boren naar aardgas. De minister kan nu beoordelen of milieugevolgen van de boringen te rijmen zijn met het natuurbeleid voor de Waddenzee. Waarschijnlijk valt het oordeel positief uit voor de NAM en Mobil en zullen proefboringen worden toegestaan. De Waddenvereniging vindt dat de noodzaak tot boren in de Waddenzee is vervallen omdat recente onderzoekingen over de aardgasreserve en -voorziening uit het buitenland een gunstig beeld lieten zien.