Vijf wandelingen in de Ryptsjerksterpolder met Freek Nijland en Piet Visser door de seizoenen: voorjaar, zomer, herfst, winter en voorjaar. Inschrijving 058-2562171, kosten f 10,00. De eerste wandeling is op zaterdag 24 mei, vetrek 9.30 vanaf cafe de Viersprong, Canterlandseweg 1, Gytsjerk.