In het ’Bijzondere Soorten Project Niet-Broedvogels’ (BSP/nb) van SOVON worden losse vogelwaarnemingen verzameld. Tweemaal eerder gaven we in Twirre een indruk van de verzamelde gegevens en bespraken we het voorkomen van enkele vogelsoorten (Scholten e.a. 1995, Versluys e.a. 1996). Ook in dit artikel kijken we naar drie schaarse soorten in onze provincie. Het is gebaseerd op het bestand van de ingestuurde waarnemingen in de periode 1989-1996 en verscheen in de Nieuwsbrief van SOVON-Friesland van oktober 1996 in een iets andere vorm.