Olieslachtoffers maken ons er voortdurend van bewust dat maatregelen tegen de chronische olievervuiling van de Noordzee nog steeds dringend noodzakelijk zijn. Over het lot van de gerevalideerde olieslachtoffers is echter weinig bekend: redden ze het eigenlijk wel in de vrije natuur? Kortgeleden verscheen een Amerikaans artikel over deze materie. Belangrijkste conclusie: praktisch alle schoongemaakte olievogels gaan kort na vrijlating alsnog dood.