Het gebied De Âlde Feanen wordt voorgesteld voor de status Nationaal Park. Een ministeriële commissie zal een onderzoek instellen. Begin volgend jaar zal bekend zijn of het gebied in aanmerking komt voor de parkstatus. Hoewel de samenwerking tussen de bevolking en beheerder van het gebied It Fryske Gea moeizaam is, wat tot uiting kwam op een informatieavond in Warten, zijn beide partijen het eens over of de Alde Feanen Nationaal Park moet worden. De boeren zijn minder uitgesproken voor. Zij vrezen, dat als de omgeving van het gebied door de parkstatus als extra waardevol wordt aangemerkt, zij niet meer onbelemmerd hun gang kunnen gaan. In elk geval stellen zij als voorwaarde dat er geen landbouwgrond binnen de begrenzing van het park mag vallen.