Vijf wandelingen in de Ryptsjerksterpolder met Freek Nijland en Piet Visser door de seizoenen: voorjaar, zomer, herfst, winter en voorjaar. De eerste wandeling is al geweest op zaterdag 24 mei. De volgende data zijn: 26 juli, 25 oktober, 24 januari, 23 mei. Vertrek 9.30 vanaf café de Viersprong, Canterlandseweg 1, Gytsjerk. Inschrijving 058-2562171, kosten f2,50 per wandeling.