Vanaf 1993 is in Fryslân door verschillende organisaties hard gewerkt aan het opzetten van een weidevogelmeetnet. In 1996 is het meetnet van start gegaan. Dit artikel beschrijft in kort bestek de opzet van het meetnet en doet verslag van de resultaten van het eerste meetnetjaar.