Het derde artikel in een serie van drie over landschappen in Fryslân. Het artikel verscheen eerder in een vrijwel gelijke versie in ’Milieunieuws’. De Lage Midden van Fryslân, globaal het gebied van Dokkum tot Stavoren en Lemmer, bestaat uit laaggelegen graslanden, doorsneden door sloten en vaarten, en afgewisseld met meren, plassen en moerassen. De bodem bestaat uit veengronden, die uit een grote hoeveelheid dikwijls nog herkenbare plantenresten bestaan. Het is een gebied van wijde vergezichten, in westelijke en noordelijke richting begrensd door het open kleigebied en in oostelijke richting overgaand in de beslotenheid van de houtwallen van de Friese Wouden. Het meest kenmerkend voor de Lage Midden zijn de moerasgebieden, waar vele planten te vinden zijn met de toevoeging ’moeras’, zoals Moerasvaren, Moeraslathyrus en Moeraszegge. In de Lage Midden kunnen een zestal landschapstypen worden onderscheiden.