28 augustus 1997, In maart van ditjaar heeft de provincie Fryslân ’de Nota Natuurbeheer, ontwerp’ uitgegeven. Friesland is in het land een van de laatste provincies als het er om gaat het provinciale natuurbeleid in een nota te verantwoorden. ’Lest best’ hoop je dan, maar niks ervan: de nota is een rommeltje, mist elke visie op natuurbeheer en lijkt slechts geschreven te zijn om geldstromen te kunnen buigen naar agrarisch natuurbeheer. Een zeer teleurstellende nota. Het FFF-bestuur heeft de provincie een zeer uitvoerige reactie gestuurd. In die brief is de hoofdkritiek vervat in 9 punten, vervolgens snijdt de brief in nog ruim 30 punten heel concrete onderwerpen aan. Leden die de brief graag willen ontvangen, kunnen contact opnemen met mij (0511 541376). Het boek ’Vogels van Ameland’ is in ver gevorderd stadium. Op het moment wordt gewerkt aan de tweede drukproeven. Het boek komt in de herfst uit en zal met de nodige tam-tam voor het voetlicht gebracht worden. Het project kost de vereniging ruim 38 duizend gulden. Daarvan is 30 duizend gulden inmiddels definitief toegezegd door subsidieverstrekkers en sponsors. De rest is in behandeling bij een aantal bedrijven en instellingen. We twijfelen er geen moment aan dat al het geld tijdig op tafel ligt.