Vijf wandelingen in de Ryptsjerksterpolder met Freek Nijland en Piet Visser door de seizoenen: voorjaar, zomer, herfst, winter en voorjaar. De eerste twee wandelingen zijn al geweest. De komende wandelingen vinden plaats op 25 oktober, 24 januari en 23 mei. Vertrek 9.30 vanaf cafe de Viersprong, Canterlandseweg 1, Gytsjerk. Inschrijving 058-2562171, kosten f2,50 per wandeling.