Dit artikel doet verslag van het werkzaamheden en de resultaten van de ringgroep in 1996, het zeventiende jaar van zijn bestaan. Na een korte bespreking van het veldwerk en de binnengekomen terugmeldingen wordt speciale aandacht geschonken aan de terugmeldingen van volgroeide Kokmeeuwen van Holwerd.