Afgelopen voorjaar ontving het FFF-bestuur van Staatsbosbeheer een verslag van een bespreking tussen SBB en de BFVW over haar wens om in SBB-reservaten Kievitseieren te mogen zoeken. Het verslag was voor het bestuur aanleiding om SBB een brief te sturen. In de brief spreekt het bestuur namens de FFF steun uit voor het standpunt van SBB dat zij het eierzoeken in haar reservaten niet toestaat. Natuurterreinen hebben een brede functie als (o.a.) ongestoord broed- en rustgebied voor vogels. De FFF beschouwt eierzoeken als een vorm van jacht die bovendien grote onrust in het veld teweeg brengt. Dit past niet in natuurgebieden en is strijdig met het landelijk beleid voor activiteiten in natuurgebieden.