Zoals al gemeld in Twirre nr. 2 van dit jaar is er door een aantal Wielenwerkgroepleden in het najaar van 1996 enig zaai- en plantwerk verricht in de Vlinderberm. Hiervoor zijn zaden en planten gebruikt van inheemse planten zoals Koninginnekruid, Knoopkruid, Boerenwormkruid. Opzet en hoop was om het aantal nectarplanten wat op te krikken, nu de Akkerdistels langzaam aan verdwijnen. Bijkomend aspect zou zijn een voor het oog van de mens wat bloemrijker en aantrekkelijker berm. We zijn nu een jaar later, het inventarisatie-seizoen is inmiddels voorbij. Wat is nu de conclusie?