Tweemaal eerder verscheen in Twirre een overzicht van Friese kolonievogels (Schut & Versluys 1994, 1995). Dit overzicht verscheen eerder in de nieuwsbrief van SOVON-Friesland van maart 1997 in een iets andere vorm.