In het voorjaar van 1997 is voor het derde achtereenvolgende jaar de Botmar geïnventariseerd op broedvogels volgens de BMP-methode. Op verzoek van It Fryske Gea werden tevens nabijgelegen deelgebieden Unlân Fan Jelsma, Kobbelên en Kraenlânnen op dezelfde wijze geïnventariseerd. Van het Unlân Fan Jelsma en Kobbelân bestonden tot op heden geen betrouwbare cijfers van de huidige vogelkundige waarden en de Kraenlânnen werd nog niet eerder geïnventariseerd op broedvogels. De inventarisaties werden uitgevoerd door de auteur van dit artikel, vrijwilliger bij de Vereniging It Fryske Gea en lid van de Fryske Feriening foar Fjildbiology.